"

6-dzm-14

"的相关文章

电瓶规格

市场的电池规格 6-DZM-10 6-DZM-12(包括14的) 6-DZM-17 6-DZM-20(含22A 24A) 还有6-DZM-25 (一般车子装不下) 8-DZM-(14-20)指的是64V的 小......
https://m.lybuick.com/ck3b131f8d84868762caaed56a.html

铅酸蓄电池组各型号充电参数表

6-DZM-11 36V/6-DZM-12 36V/6-DZM-14 36V/6-DZM-17 36V/6-DZM-17A 48V/6-DZM-7 48V/6-DZM-10 48V/6-DZM-12 48V/6-DZM-14 48V/6-DZM-16 ......
https://m.lybuick.com/ck5459b0b78e9951e79b8927ee.html

电池-型号辨别

6-DZM-14,他其实是国标10-12AH的,6-DZM-20,他其实是国标1...
https://m.lybuick.com/ck2645f0fd910ef12d2af9e7ce.html

电动车昌盛超威电池参数对比

6-DZM-7 6-DZM-10 6-DZM-12 6-DZM-16 6-DZM-17 6-DZM-20 6-DZM-24 6-DZM-25 6-DZM-27 6-DZM-28 6-DZM-32 8-DZM-14 8-DZM-16 8-DZM-......
https://m.lybuick.com/ck090687df02d276a200292e91.html

天能电池规格

天能电池规格 - 天能电池 外型尺寸 mm 规格型号 3-DZM-10 6-DZM-5 6-DZM-7 6-DZM-9 6-DZM-10 额定 电压 6V 12V 12V 12V 12V 参考 ......
https://m.lybuick.com/cke7e1f9027fd5360cba1adbb1.html

辨别电动车电池型号的方法

6-DZM-14,他其实 是国标 10-12AH 的,6-DZM-20,他其实是...
https://m.lybuick.com/ck14f40a72cf84b9d529ea7a23.html

电瓶资料,仅供学习

6-DZM-7 12 7 152*65*94*99 2.70 6-DZM-10 12 10 152*98*94*98 4.10 6-DZM-14 12 14 151×98×98 4.7 6-DZM-17 12 17 180*76*166*166 ......
https://m.lybuick.com/ckb1ef12cd2cc58bd63186bd8b.html

超威产品规格型号表20130819

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 型号 3-DZM-10 6-DZM-7A 6-DZM-7 6-DZM-10 6-DZM-12 6-DZM......
https://m.lybuick.com/ck3b1c5a03d8ce2f006623d8.html

蓄电池极板企业标准

5.5 极板重量应符合表 2 要求型号 6-DZM-10 6-DZM-14 6-...
https://m.lybuick.com/ck35f4af140b4e767f5acfceb9.html

天能电池规格参数_图文

6-DZM-7 6-DZM-9 6-DZM-10 6-DZM-10A 6-DZM-12 6-DZM-14 6-DZM-16 6-DZM-18 6-DZM-17 6-DZM-20 6-DZM-24(矮) 6-DZM-24(高) 6-DM-24......
https://m.lybuick.com/ckb140f77a5acfa1c7aa00cc11.html

天能电池集团有限公司各型号动力铅酸蓄电池主要参数表

6-DZM-5 6-DZM-7 6-DZM-9 6-DZM-10 6-DZM-10A 6-DZM-11 6-DZM-12 6-DZM-14 6-DZM-16 6-DZM-17A 6-DZM-20 6-DZM-24 6-DM-24 6-DZM-......
https://m.lybuick.com/ck166357145727a5e9856a615f.html